หลังคาระแนงไม้เต็ง

กันสาดไม้เต็งสำหรับบังแดด

การติดกันสาดไม้ระแนงให้กับบ้านนั้นจะช่วยบดบังแสงแดง ช่วยไม่ให้ตัวบ้านร้อน

พื้นระแนงไม้เต็งสำหรับข้างบ้าน