Process

ขั้นตอนการดำเนินงานขอเรา กรุณาอ่านให้ชัดเจน

1.กรอกข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ที่หน้าติดต่อเรา

กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่าน

  • รายละอียดเกี่ยวกับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน โปรดระบุทุกอย่างให้ชัดเจน
  • รายละเอียดชนิดของ งานไม้gmup,  ระเบียงไม้ พื้นระแนงไม้ หรือจัดสวน ระบุความต้องการ พื้นที่ ลักษณะงาน โดยละเอียด
  • กรุณาระบุ งบประมาณในการทำ  พื้นที่ที่มีขนาดเท่ากันนั้น งบประมาณในการใช้ทำงานไม้ หรือจัดสวนนั้น อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับทางเจ้าของบ้านว่าต้องการทำงานไม้อะไรบ้าง ชนิดไหนบ้าง ระเบียงไม้ หลังคาระแนงไม้ การจัดสวนจะทำอย่างไรบ้าง องค์ประกอบของต้นไม้ การปูทางเท้า ปลูกต้นไม้ใหญ่ ลงหิน หญ้า สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวผันแปรของงบประมาณ

อยากจะทำ งานไม้เทียม ระเบียงไม้เทียม พื้นระแนงไม้ รั้วไม้ระแนง ระแนงบังตา สามารถโทรปรึกษาที่ 083-922-1002 Line ten_001

2.พื้นที่ และการดำเนินการ

งานไม้ ระเบียงไม้ พื้นระแนงไม้ จัดสวน สิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน โดยท่านจะต้องระบุขนาดของพื้นที่ ถ่ายรูปบริเวณที่ต้องการจะจัดสวนส่วนของขนาดพื้นที่อาจจะวัดแล้ววาดด้วยมือ วาดด้วยโปรแกรม หรือเลือกแบบงานที่จะทำ แล้วส่งแฟกซ์มาที่ 02-981-1057 หรือ ส่งอีเมลล์มาที่ supalerg.t@gmail.com  หรือทางเรามีบริการส่งฝ่ายประเมินราคา ในการเข้าไปดูสถานที่สำหรับ งานไม้ ระเบียงไม้ พื้น ระแนงไม้ จัดสวน  โดยจะเข้าไปวัดรายละเอียดพื้นที่ และถ่ายรูปพื้นที่จริงให้ มีค่าบริการ 2,500 บาทค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เราจะคืนให้ หลังเสร็จ

3.การออกแบบงานไม้
หลังจากได้ขนาดพื้นที่ รูปพื้นที่จริง  ของงานไม้ ระเบียงไม้ พื้นระแนงไม้ และการจัดสวน เราจะมีการออกแบบงานไม้

แบบงานจัดสวนให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
แบบที่ทางเราจัดทำไปให้นั้น เบื้องต้น จะเป็นแบบsket upในมุม Topและทางเราจะเสนอราคาและรายละเอียดโดยของงาน

4. การมัดจำ 
จ่ายค่ามัดจำ 40% ของงานไม้ ระเบียงไม้ พื้นระแนงไม้ และการจัดสวนก่อนจะเริ่มงานจริง
หลังจากได้รับแบบแล้ว เมื่อลูกค้าต้องการ รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น หรือต้องการปรับเปลี่ยนแบบ ทางเราจะแก้ไข้เพิ่มเติมให้ จากนั้นจะมีการทำสัญญา และชำระค่ามัดจำ 40%ของมูลค่างาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

5. การเริ่มปฏิบัติงาน และการชำระเงิน
ทางเราจะนัดวันที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าประมาณ 3-7 วัน โดยการชำระงวดถัดไปจะเป็นการแบ่งจ่ายระหว่างงานอีก 30% และหลังจบงานอีก 30%

ขอบคุณครับ

MR.SUPALERG