รั้วเหล็ก

รั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาไม้เทียม

การติดตั้งรั้วเหล็กเหมาสำหรับติดตั้งบนกำแพงบ้านเพื่อป้องกันโจรขโมย โดยส่วนมากรั้วเหล็กมักจะใช้พวกศรเหล็กเป็นส่วนใหญ่

รั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาไม้เทียม
รับติดเหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง