หน้าแรก เที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์ ดูแบบและแนวคิดการจัดสวน แนวคิดการจัดสวนชื่อ การสร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย

แนวคิดการจัดสวนชื่อ การสร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย

บ้านและสวนแฟร์,การจัดสวน

แนวคิดการจัดสวนชื่อ “การสร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย” โดยจะเป็นการจัดสวนที่สร้างมุมพักผ่อนเสมือนการเดินทางโดยรถไฟ

เดินชมการจัดสวนในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013
แนวคิดการจัดสวนชื่อสวรรค์รำไรเป็นการจัดสวนโดยใช้วัชพืชมาตกแต่ง