ไม้ระแนงบังตาไม้สัก

ไม้ระแนงบังตาไม้สัก ใช้ทำเป็นฉากหลัง เพิ่มพื้นที่จัดสวนในแนวตั้ง

รั้วไม้ระแนงไม้สัก
ระแนงบังตาเก็บรายละเอียดก่อนทาสี