รั้วไม้ระแนงไม้สัก

รั้วไม้ระแนงไม้สัก สีโอ๊ค ติดตั้งสำหรับงานจัดสวน

รั้วกันสุขนัขคอนวู๊ด
ไม้ระแนงบังตาไม้สัก