ฉากไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง ระแนงบังตาปิดกั้นเพื่องานจัดสวน

โครงระแนงบังตา เสายาว
ไม้ระแนง