งานไม้,ระเบียงไม้ สั่งทำ

พื้นไม้เต็งสำเร็จรูป ขนาด 2×2 เมตร

พื้นไม้เทียม หรือระเบียงไม้เทียม
พื้นสำเร็จรูป