แผงระแนงไม้เต็ง

ระเบียงไม้สัก

แผงระแนงไม้เต็ง โดยการใช้ไม้เต็งมาทำเป็นฉากไม้ระแนงสำหรับตกแต่งจัดสวน การติดตั้งชั้นวางต้นไม้ลงไปเพื่อความสวยงาม

หลังคไม้ระแนง
การทำพื้นระแนงไม้ปิดบ่อปลา