หน้าแรก รับทำระเบียงไม้แดง และพื้นไม้เทียมโดยมืออาชีพ ระเบียงไม้ และที่นั่งสำหรับพักผ่อน

ระเบียงไม้ และที่นั่งสำหรับพักผ่อน

ระเบียงไม้สัก

ระเบียงไม้ และที่นั่งสำหรับพักผ่อน การเลือกไม้แดงมาติดตั้งเป็นระเบียงไม้และจัดสวนรอบๆบริเวณที่นั่ง

การซ่อมแซมระเบียงไม้สัก
ระเบียงไม้แดงเก่า