ระเบียงไม้แดงเก่า

ระเบียงไม้สัก

ภาพระเบียงไม้แดงเก่า ไม้แดงเก่าเหมาะสำหรับการติดตั้งระเบียงไม้

ระเบียงไม้ และที่นั่งสำหรับพักผ่อน
พื้นไม้เทียม และระเบียงไม้เต็ง