ระเบียงไม้แดง

ระเบียงไม้สัก

การติดตั้งระเบียงไม้แดง โดยการเลือกใช้ไม้เก่ามาติดตั้งเป็นระเบียงไม้

การทำระเบียงไม้ปิดบ่อปลา
พื้นระแนงไม้เต็ง