การทำระเบียงไม้ปิดบ่อปลา

ระเบียงไม้สัก

การทำระเบียงไม้ปิดบ่อปลา โดยเลือกใช้ไม้แดงมาทำระเบียงไม้ปิดบ่อปลา

การทำพื้นระแนงไม้ปิดบ่อปลา
ระเบียงไม้แดง