ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง

ระแนงบังตา

ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง สำหรับใช้แต่งสวนแนวตั้ง หรือวางพวกกระถางต้นไมเล็กๆก็ได้

ระแนงบังตาไม้แดง