ระแนงบังตาไม้แดง

ระแนงบังตา

ระแนงบังตาไม้แดง เป็นการเลือกใช้ไม้แดงมาทำเป็นรั้วไม้ระแนงรูปสี่เหลี่ยม

แผงระแนงไม้เทียม
ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง