ระเบียงไม้แดงเก่า

ระเบียงไม้แดงเก่า

การเลือกไม้เก่ามาทำเป็นระเบียงไม้ เช่นระเบียงไม้แดงเก่า

ระเบียงไม้