การตกแต่งทางเดิน ด้วยสวนหิน

การจัดสวนโดยเลือกใช้สวนหิน และปูด้วยแผ่นทางเดิน

สวนหินข้างบ้าน
mugathai_g37