สวนหิน

เริ่มจัดสวนโดยปรับทราย

การจัดสวนหินมีกจะใช้พรรณไม้ที่ดูแลง่าย และตกแต่งด้วยโอ่งนํ้า หรือพวกตุ๊กตาดินเผา เพื่อความสวยงาม

รับจัดสวนหิน
รับจัดสวน