งานขัดสีระเบียงไม้เก่า

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า

งานขัดสีระเบียงไม้เก่า โดยต้องขัดพื้นระเบียงไม้ และอุดรอยให้หมด

ทาสีระเบียงไม้