ฉากไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง หรืองานไม้ระแนงสำหรับการจัดสวนแนวตั้ง โดยติดตั้งกับกำแพงบ้าน หรือผนังกำแพง และใช้พุกเหล็กยึดเพื่อความแข็งแรงของฉากไม้ระแนง