เสาเข็มไอ

เสาเข็มไอ

เสาเข็มไอ I โดยทั่วไปไม่นิยมใช้ทำพื้นไม้เทียม หรือระเบียงไม้ แต่จะใช้ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่

เสาเข็มหกเหลี่ยม