ระเบียงไม้แดง

สวนหินรอบบ่อปลา

ระเบียงไม้แดง โปรโมทชั่นพิเศษ ราคาตรางเมตรละ 4,000บาท เป็นไม้แดงอบอย่างดีเหมาะสำหรับทำระเบียงไม้ข้างบ้าน

ทางเดินในสวนหิน