ต้นสาระ(รอดจากนํ้าท่วม)

ต้นสาระ

ต้นสาระ เป็นต้นไม้มงคลอีกประเภทที่นักจัดสวนนิยมใช้นำมาตกแต่งจัดสวน

ต้นไม้มงคลต้นสาระ