ปาล์มไผ่

ปาล์มไผ่

ปาล์มไผ่ ต้นไม้ช่วยดูดสารพิษนิยมใช้สำหรับนักรับจัดสวน และเหมาะที่จะปลูกภายในอาคาร