หน้าแรก จัดสวน ปูอิฐมอนโบราณ

ปูอิฐมอนโบราณ

การเลือกพื้นทางเดินในสวน โดยการใช้อิฐมอนโบราณปูเป็นทางเดิน

ระเบียงไม้ข้างบ้านและสวน
สวนหินและหญ้าข้างบ้าน