การปรับทรายเพื่อจัดสวน

การปรับทรายเพื่อจัดสวน

การปรับทรายเพื่อจัดสวน ควรมีการปรับระดับทรายในพื้นที่ที่ต้องการจัดสวนเพื่อให้พื้นที่ราบเรียบเสมอกันไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ