จะจ้างจัดสวนอย่างไรไม่ให้โดนโกง

หลังคาไม้ระแนงหลังบ้าน

การจัดสวนโดยใช้บริการนักจัดสวน เราควรมีการตกลงโดยมีเอกสารการว่าจ้างการจัดสวน และแบบสำหรับสวนที่เราต้องการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสวน

เก็บสีไม้ระแนงก่อนติดหลังคาโพลี่คาร์บอเน็ต