ไม้ระแนงบังตา

ไม้ระแนงบังตา

ไม้ระแนงบังตา สำหรับตกแต่งจัดสวน โดยใช้ไม้เทียมเป็นวัสดุสำหรับตกแต่ง

ฉากไม้ระแนงไม้เต็ง