ระเบียงไม้เต็ง

ระเบียงไม้,พื้นไม้

การซ่อมแซมระเบียงไม้ หลังจากผ่านมาได้2ปี มีการขัดพื้นไม้ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และก็ทาสีใหม่

การติดตั้งระเบียงไม้เต็ง หรือพื้นไม้เต็งสำหรับเป็นที่พักผ่อนในสวน
พื้นไม้เทียมสีโอ๊ค