แผ่นทางเดินหินในสวนหิน

การจัดสวนหิน

แผ่นทางเดินหินในสวนหิน การเลือกแผ่นทางเดินหินกาบมาตกแต่งสวนหินทำให้สวนหินสวยงาม และฟิน

การจัดสวนหิน
รูปการจัดสวนหิน