รูปการจัดสวนหิน

การจัดสวนหิน

รูปการจัดสวนหิน การสลับสีกรวดแม่นํ้าและวางแผ่นหินลงไปทำให้สวนหินสวยงสมมากขึ้น

แผ่นทางเดินหินในสวนหิน