ไม้ระแนงบังแดด

กันสาดไม้ระแนง

ไม้ระแนงบังแดด โดยเลือกใช้ไม้เทียมมาติดตั้งเป็นแผงไม้ระแนง

กันสาดไม้ระแนง