การเลื่อยไม้ระแนง

การขนย้ายไม้ระแนง

การเลื่อยไม้ระแนงเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ ต้องอาศัยช่างผู้ที่ชำนาญ

ห้องอบไม้ระแนงไม้สัก