ต้นโมกไม่ได้ตัดแต่ง

ต้นโมกไม่ได้ตัดแต่ง อาจจะดูรกๆเก้งก้างไปนิด

ไทรเกาหลีต้นเล็ก