การจัดสวนโดยการปูหญ้าต้องปรับทรายก่อนปูหญ้า

การจัดสวนโดยการปูหญ้า ต้องมีการปรับทรายก่อนปูหญ้า

กระถางปูนอีกแบบ
tdn_pic_2