ติดตั้งไม้ระแนงบนตึกสูง

ติดตั้งไม้ระแนงบนตึกสูง

ติดตั้งไม้ระแนงบนตึกสูง

ติดตั้งไม้ระแนงชั้น2