หน้าแรก การตกแต่งระเบียงห้องด้วยไม้ระแนง และจัดสวนแนวตั้ง จัดสวนแนวตั้ง โดยการเลือกไม้ระแนงมาตกแต่ง

จัดสวนแนวตั้ง โดยการเลือกไม้ระแนงมาตกแต่ง

จัดสวนแนวตั้ง โดยการเลือกไม้ระแนงมาตกแต่ง

ในการจัดสวนแนวตั้งมุมบางมุมอาจจะมีการติดตั้งระแนง และประดับด้วยไม้กระถาง หรือไม้เลื้อย พวก ชมนาด,พวงชมพู,โฮย่าเพื่อความสวยงาม