หน้าแรก การตกแต่งบ้านและสวนด้วยหลังคาระแนงไม้ หลังคาระแนงไม้แผ่นโพลี่ตันแบบลอน

หลังคาระแนงไม้แผ่นโพลี่ตันแบบลอน

หลังคาระแนงไม้แผ่นโพลี่ตันแบบลอน

การเลือกวัสดุที่ใช้ทำหลังคาระแนงไม้ โดยเลือกแผ่นโพลี่ตันแบบลอนมามุงหลังคา