ระเบียงไม้แดง และการจัดสวน

ระเบียงไม้แดง และการจัดสวน

การจัดสวน โดยการเลือกใช้ระเบียงไม้แดงเป็นมุมพักผ่อน และตกแต่งสวนด้วยต้นไม้นานาพรรณ