ต้นหมากเหลืองแคระ

ต้นหมากเหลืองแคระ

จัดสวนโดยใช้หมากเหลืองแคระตกแต่งบ้านและสวน เพื่อให้เกิดความสวยงาม