รับติดเหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาไม้เทียม
รั้วเหล็ก