หน้าแรก เที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์ ดูแบบและแนวคิดการจัดสวน แนวคิดการจัดสวนชื่อสวรรค์รำไรเป็นการจัดสวนโดยใช้วัชพืชมาตกแต่ง

แนวคิดการจัดสวนชื่อสวรรค์รำไรเป็นการจัดสวนโดยใช้วัชพืชมาตกแต่ง

บ้านและสวนแฟร์,การจัดสวน

แนวคิดการจัดสวนชนิดนี้ จะเป็นการตกแต่งพื้นที่ของการจัดสวนในส่วนที่ต้องการปิดบังโดยใช้พรรณไม้ที่มีการเติบโตในแนวตรงมาปิดบังส่วนของสวนที่ไม่น่ามอง

แนวคิดการจัดสวนชื่อ การสร้างสรรค์พรรณไม้ริมทางเป็นสวนสวย