จัดสวนขนาดเล็ก

สวนขนาดเล็ก พื้นที่ 4×2.5 เมตร เน้นต้นหนวดปลาดุก เจ้าของอยากได้พื้นที่สีเขียวแต่ไม่ต้องการตัดแต่ง

SA-2