ไม้ระแนง

ไม้ระแนง สำหรับงานตกแต่งจัดสวน การติดตั้งไม้ระแนงทำให้สวนของท่านสวยงาม สามารถเพิ่มมุมมองสวนแนวตั้งโดยการเพิ่มต้นไม้เลื้อยลงไปตามแนวไม้ระแนง

ฉากไม้ระแนง
ไม้ระแนงเอนกประสงค์