โครงระแนงบังตา เสายาว

โครงระแนงบังตา เสายาวโดยเทปูนวางเสาจากพื้นดิน

ระแนงบังตาสีขาวสูง1เมตร
ฉากไม้ระแนง