หลังคาไม้ระแนงสีโอ๊ค

หลังคาไม้ระแนงสีโอ๊ค สำหรับไม้เลื้อย

หลังคาไม้ระแนง สำหรับบังแสง
ประตูเหล็กรางเลื่อน