ระแนงบังตาหัวมุม

ระแนงบังตาหัวมุม ช่องไฟ1เซ็นติเมตร

รั้วไม้ระแนงและประตู
ซุ้มไม้เลื้อยโครงเหล็ก