ระแนงบังตาสีโอ๊ค

ระแนงบังตาสีโอ๊คเหมาะกับการจัดสวน

แผงระแนงบังตา
ภาพรั้วระแนง