ฉากไม้ระแนงบังตา

ฉากไม้ระแนงบังตา ใช้แขวนไม้เลื้อย สำหรับงานจัดสวนกระถาเล็กๆ และจัดสวนแนวตั้ง

ระแนงบังตาสีชมพู
ระแนงบังตาไม้เทียมสีนํ้าตาล