แผ่นทางเดินหินกาบ

แผ่นทางเดินภายในสวน

แผ่นทางเดินหินกาบ

แผ่นทางเดินภายในสวน
จัดสวนโดยใช้มอสส์